AC-88

AC-88
är ett trådlöst fjärrstyrt, intelligent uttag. Det gör det möjligt att koppa TILL och FRÅN nätanslutna apparater (230/50Hz/16A), värmepannor, elektriska värmare, belysning, ventilation etc, via fjärrstyrning från Jablotrons trådlösa detektorer, fjärrkontroller och larmsystem i JA-80 serien.Det interna relät kan styras av enhetens egen knapp, RC-8x serien (Oasis fjärrkontroller), JA-8x serien (Oasis detektorer), TP-8x-serien (Oasis trådlösa termostater), och de trådlösa PG x/y signalerna från JA-8xK serien (Oasis Centralenheter), GD-04 David GSM enhet, och EYE-02 övervakningskamera (8 trådlösa kontrollkanaler).

 

Enheten kan växla av och på, eller slå på för en viss tid (timer:1 minut till 24 timmar). AC-88 har också en inbyggd sändare för vidarekoppling, vilket innebär att en kedja av slav AC-88:or eller andra Oasis enheter (AC-82, UC-82, GD-04R trådlösa reläer eller JA-8xK centralenheter med JA-82R radiomoduler) kan bildas så att statusen på huvud AC-88:an kan kopieras till alla andra inlärda enheter enligt ovan.