Fasaddetektor BX-80NR

BX-80NR är en batteridriven trådlös version av BX80N yttre områdesskydd PIR. BX-80NR är en avancerad utomhus PIR-detektor för att skydda den närmaste omkretsen av en byggnad. Den är utvecklad för att ”tidigt varna”, dvs att upptäcka en inkräktare så snart som möjligt.  

 

 

 

 Batterisparfunktion krets 
– Formulär C larmutgång och Sabotageutgång 
– Låg strömförbrukning 
– Dubbel ledande skärmning
– Avancerad temperaturkompensering
– Begränsad detektionsområde funktion 
– Storlek döma funktion för att undvika falsklarm 
– Variabel detektering räckvidd upp till 24m (12m på varje sida)