Glaskross-detektor 85 B

JA-85B
är en modern trådlös glaskrossdetektor som tillåter ett enkelt och tillförlitligt skydd mot inbrott och fönstersabotage. En detektor bevakar ett helt rum, oavsett antal fönster upp till 9 meters avstånd. Den garanterar extremt hög tillförlitlighet och falsklarmsimmunitet. En dubbel teknologisk detektionsmetod (lufttryck och ljudanalys) kombinerad med digital behandling, garanterar hög känslighet mot glaskrossning och hög immunitet mot falsklarm. Lämplig detektor att använda i skalskyddet. Ger tidigt larm om fönster skulle krossas av inkräktare eller djur/fåglar.

Klarar även installation i fordon. Detektorn kan ingå som ett fordonslarm i ditt totala larmsystem. Lämplig att larma familjens/företagets bilar som parkeras utanför bostaden/företaget. Detektorn utför regelbundet en självtest och rapporterar sin kondition till centralenheten. Digitalt hoppande radiokoder garanterar dataöverföring med högsta säkerhet. Den kan utlösa direktverkande eller tidsfördröjt larm och har även inbyggda sabotagesensorer.