Larmkort PC 01


Upp till 50 larmkort kan styra larmsystemet.Kortet kan även användas tillsammans med 4-ställig kod för högre säkerhet