Termostat TP-80

TP-80

termostat kan via tillkopplad AC-modul trådlöst styra värme/kyla i huset. TP-80 har även inbyggd anti-frys skydd och kan tillsammans med larmsystem JA-80 larma för lågtemperatur (frys) och högtemperatur (brand). Tillsammans med larmsystem JA-8X GSM kan du fjärrstyra termostaten, slå till och från värmen.