Termostat TP-83

TP-83
är en trådlös inomhustermostat med ett programmerbart veckoschema för uppvärmning. Enheten har inbyggt antifrys-skydd (larm) och kan användas i kombination med ett OASiS trådlöst säkerhetssystem (Jablotron).Enheten känner igen uppvärmningsegenskaperna (inom 2 dagar) och justerar själv inställningarna så att bästa värmekomfort uppnås.
Enheten anpassar automatiskt hur tidigt en uppvärmning bör starta för att få bekväm temperatur vid önskad tid.Justering av önskad temperatur sker smidigt genom att vrida på inställningsratten.

 

Följande är möjligt i kombination med ett Oasis trådlöst säkerhetslarm (Jablotron):
· Fjärrstyrning av värme ( med mobil, fjärrkontroll eller internet)
· Slå av värmen automatiskt vid vädring, när fönster/dörrar öppnas.
· Informerar användaren om värmefel och vid risk för frost (om temperaturen är lägre än det förinställda värdet så sänds en rapport/larm med SMS)
· Informera vid brand (när temperaturen stiger över det förinställda värdet)