Trygghetslarm

JA-188J

används främst som en trådlös panik eller larmknapp. Den är konstruerad att aktivera paniklarm men kan även agera som fjärrkontroll för till- & frånkoppling av larmsystemet samt styra andra enheter. Den har sabotagekontakter och övervakar sin batterispänning. Reaktion vid knappaktivering är ställbar. Standardreaktionen är att aktivera ett paniklarm men kan ändras till funktion för till- & frånkoppling av larmsystemet. Ytterliggare reaktioner kan väljas i centralenhetens serviceläge.

Teknisk Specifikation:

*Strömförsörjning: alkaliskt batteri typ L1016 (6 V)

*Beräknad livslängd: Ca: 3 år

*Kommunikationsfrekvens: 868 MHz

*Radioräckvidd: Ca: 300 m (öppen yta)

*Dimensioner: 80 x 80 x 29 mm

*Säkerhetsnivå: grad 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3